Artistieke en spirituele schepping

Artistieke en spirituele schepping

€14.95
: Pocket, 188 pagina’s

Preview boek!

Inhoudsopgave

1. Kunst, wetenschap en religie
2. De goddelijke bronnen van de inspiratie
3. Het werk van de verbeelding
5. De stem
6. De koorzang
7. Hoe muziek beluisteren
8. De magie van het gebaar
9. De schoonheid, vormen en emanaties
10.Idealisering als middel tot schepping
11.Het levende meesterwerk
12.Het bouwen van de tempel

Nawoord
Artistieke en sirituele schepping
‘In ons onderricht is de idee van schepping essentieel’, zegt Omraam Mikhaël Aïvanhov.
‘Ieder mens heeft er behoefte aan om te scheppen, maar een ware creatie doet een beroep op elementen van spirituele aard. De kunstenaar die wil scheppen, dient zichzelf te overtreffen, te overstijgen en kan door gebed, meditatie, contemplatie elementen opvangen in de hogere gebieden.’
Dan ontdek je dat de wetten die de echte artistieke schepping bepalen, geen andere zijn dan de wetten achter de spirituele schepping. Bij het opbouwen van zijn oeuvre vindt in de kunstenaar een proces van innerlijke vernieuwing plaats, gelijk aan dat van de spiritualist. Omgekeerd geldt ook dat, in zijn inspanning op weg naar volmaaktheid, de spiritualist scheppend aan zichzelf werkt, vergelijkbaar met de arbeid van de kunstenaar.