De macht van de gedachte

De macht van de gedachte

€14.95
: Pocket, 199 pagina's

Preview boek!

Inhoudsopgave:

1. Over de realiteit van spiritueel werk
2. Hoe te denken over de toekomst
3. De psychische vervuiling
4. Leven en stroom van de gedachten
5. Hoe de gedachte gerealiseerd wordt in de materie
6. Op zoek naar het evenwicht tussen de materiële en de spirituele middelen
7. De kracht van de geest
8. Enkele wetten van de spirituele activiteit
9. De wapens van de gedachte
10. Het vermogen van de concentratie
11. De grondslagen van de meditatie
12. Het scheppende gebed
13. De spirituele zoektocht naar de top

DE MACHT VAN DE GEDACHTE

De hoogste macht die God kon toekennen, gaf Hij aan de geest. Iedere gedachte is dus werkzaam, daar zij doordrenkt is met de macht van de geest die haar schiep.
Door deze kennis kunt u allen weldoeners van de mensheid worden: u kunt uw gedachten als boodschappers, als lichtende schepselen door de ruimte tot in de verste uithoeken van het universum zenden, om anderen te helpen, te troosten, te verlichten en te genezen.
Hij die dit werk bewust volbrengt, treedt geleidelijk binnen in de geheimen van de goddelijke schepping.