De opvoeding begint voor de geboorte

De opvoeding begint voor de geboorte

€14.95
: Pocket, 161 pagina’s

Preview boek!

Inhoudsopgave:

1. Eerst de ouders onderrichten
2. De opvoeding begint voor de geboorte
3. Een plan voor de toekomst van de mensheid
4. Zorg voor uw kinderen!
5. Een nieuwe kijk op moederliefde
6. De magie van het woord
7. Laat een kind nooit inactief blijven
8. Bereid de kinderen voor op hun leven als volwassene
9. Bewaar bij het kind de zin voor het wonderbare
10. Liefde zonder zwakheid
11. Opvoeding en onderwijs

DE OPVOEDING BEGINT VOOR DE GEBOORTE

De opvoeding begint voor de geboorte…
Elk kind is een ziel waarop de moeder reeds tijdens de zwangerschap een gunstige invloed kan uitoefenen door harmonieuze gedachten en gevoelens en een evenwichtige levenswijze.
Deze magische invloed kunnen de ouders daarna verder uitoefenen op het kind, als zij zich bewust zijn van diens gevoeligheid voor de atmosfeer die zij rond zich scheppen. Tenslotte kunnen de ouders en opvoeders hun taak voortzetten door een levend voorbeeld te zijn voor hun kinderen.