De yoga van de voeding

De yoga van de voeding

€14.95
: Pocket, 137 pagina’s

Preview boek!

Inhoudsopgave:

1. De voeding is een handeling die de totale mens aangaat
2. Hrani-yoga
3. Het voedsel, een liefdesbrief van de Schepper
4. De keuze van het voedsel
5. Het vegetarisme
6. De moraal van de voeding
7. Het vasten
7 a. vasten, een zuiveringsmethode
7 b. vasten, een andere manier om zich te voeden
8. De communie
9. De zin van de zegen
10. Hoe de geest inwerkt op de materie
11. De wet van de uitwisseling

DE YOGA VAN DE VOEDING

Deze pocket wil de lezer niet op dieet zetten. Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov hecht meer belang aan de mentaliteit, de bezieling en de wijze waarop men eet, dan aan het uitdokteren van een voedingsleer.
De lezer zal misschien verrast zijn door deze originele benadering, die met alle middelen probeert de voeding te onttrekken aan haar dagelijkse banaliteit, om haar de mystieke betekenis te geven die zij kreeg in het Laatste Avondmaal.
Zelfs wie zich niet aangetrokken voelt tot de spirituele aspecten, zal begrijpen dat zich hier enorme mogelijkheden aandienen voor zijn bewustzijnsverruiming. Hij zal dieper doordringen in de wederkerige relaties tussen de mens en de natuur. Moeder Natuur geeft immers voedsel om de mens in leven te houden, terwijl dezelfde mens, door gedachten en gevoelens uit dit voedsel zeer subtiele krachten kan putten, die bijdragen tot de ontwikkeling van heel zijn wezen.