Geheimen uit het boek van de natuur

Geheimen uit het boek van de natuur

€14.95
: Pocket, 211 pagina’s

Preview boek!

Inhoudsopgave:

1. Het boek van de natuur
2. De dag en de nacht
3. De bron en het moeras
4. Het huwelijk, een universeel symbool
5. De werkzaamheid van de geest: de kwintessens winnen
6. De macht van het vuur
7. De naakte waarheid aanschouwen
8. De bouw van het huis
9. Rood en wit
10. De stroom van het leven
11. Het Nieuwe Jeruzalem en de volmaakte mens
11 a. De poorten van het Nieuwe Jeruzalem: de parel
11 b. De grondvesten van het Nieuwe Jeruzalem: de edelstenen
12. Lezen en schrijven

GEHEIMEN UIT HET BOEK VAN DE NATUUR

Wij leven in een beschaving die van ons eist dat we kunnen lezen en schrijven en dat is heel goed, het zal altijd nodig zijn om te lezen en te schrijven, maar dit zijn twee vaardigheden die je ook op andere gebieden moet leren gebruiken. In de wetenschap der Ingewijden betekent "lezen" in staat zijn om de subtiele en verborgen kant van de dingen en de schepselen te ontcijferen, de symbolen en tekens die door de kosmische Intelligentie overal in het grote boek van het universum zijn neergeschreven, te interpreteren. En schrijven is een indruk achterlaten in dit grote boek, inwerken op de stenen, de planten, de dieren en de mensen, door de magische kracht van de geest. Je moet dus niet alleen op papier kunnen lezen en schrijven, maar in alle gebieden van het universum.