‘In geest en in waarheid’ boekcover

‘In geest en in waarheid’

€14.95
: Pocket, 220 pagina’s

Inhoud:                                                                 

 1. Het geraamte van het heelal   
 2. Het goddelijk huis van maten en gewichten  
 3. De band met het centrum          
 4. De verovering van de top      
 5. Van veelheid naar eenheid    
 6. De oprichting van het gebouw           
 7. De waarheid beschouwen: de ontsluierde Isis           
 8. Het gewaad van licht 
 9. De huid, orgaan van kennis   
 10. Het parfum van de tuin van Eden      
 11. ‘In geest en in waarheid’       
 12. Het beeld, eenvoudige hulp bij het gebed     
 13. De geest zit niet in de overblijfselen van het verleden          
 14. Wezens vinden je enkel terug in de geest      
 15. De zon, kwintessens van elke ware religie    
 16. De waarheid van de zon: geven         
 17. Het koninkrijk van God is in ons       

Verwijzing naar Bijbelteksten           

‘Stel je voor dat men op een dag aan de gelovigen van over de hele wereld zou aankondigen: ‘Voortaan zijn er geen gebedsplaatsen meer, geen ceremoniën, geen geestelijken, geen standbeelden, niets materieels of uitwendigs: jullie zullen God aanbidden in geest en in waarheid.’ Dat zou voor hen de leegte betekenen, zij zouden zich verloren voelen. Alleen een bijzonder geëvolueerd wezen kan in zijn geest, in zijn ziel, het heiligdom vinden waar hij binnengaat om zich tot God te richten, om daar de pracht van de Hemel te voelen, te proeven en te ademen. Uiter­aard is een dergelijke bewustzijnsverruiming wenselijk. Voor hen die in staat zijn zover te komen, bestaan er geen grenzen meer, want de wereld van de ziel en de geest is de mooiste, de meest uitgestrekte. Zij kunnen werken tot in het oneindige, om hun toekomst als zonen en dochters van God op te bouwen.’  

Omraam Mikhaël Aïvanhov