Op aarde zoals in de hemel

Op aarde zoals in de hemel

€43.95
: Gebonden, 704 pagina's

‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’. Heel de Inwijdings wetenschap is in deze paar woorden samengevat. Hermes Trismegistos zegt in de Tafel van Smaragd: ‘Dat wat onder is, is gelijk aan dat wat boven is’, dat wil zeggen dat alles wat op aarde bestaat een verbinding heeft met boven, met de wereld van de archetypen. Hermes Trismegistos zegt niet dat de wereld hierbeneden volkomen identiek is aan de wereld hierboven, maar ‘zoals’, wat betekent dat het een beeld, een nabootsing is, zoals de schaduw van een boom niet de boom zelf is of zoals het beeld van een mens in een spiegel evenmin die mens zelf is. Tussen de hemel en de aarde bestaat natuurlijk een verschil in dichtheid van materie, in afmetingen, kleuren, vormen enz., maar er bestaat ook een overeenstemming in de structuur en de organisatie. De wereld hierbeneden, hoewel onvolmaakt, kan ons de weg wijzen om de werkelijkheid van hierboven terug te vinden. En omdat Jezus deze wet van de overeenstemming kende, heeft hij gezegd: ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.’

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Inhoud van synopsis-2:

  I         Het onze Vader: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’
            1. Het onze Vader: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’   

 II         ‘Op aarde zoals in de hemel’
            1. ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’
                        I   -  ‘Maar Gods Geest zweefde over het water’      
                        II  -  ‘Er moet licht komen’    
            2. ‘In het begin was het Woord’
                        I   - Het kosmische alfabet. Alef                 
                        II  - De macht van het Woord                       
            3. ‘Op aarde zoals in de hemel’                                 
            4. Van de zon naar de aarde: hoe de gedachte zich materialiseert                

III        ‘Wijzelf zijn de tempel van de levende God’
            1.  Het lichaam, instrument van de geest.
                 Het schematisch overzicht                        
            2.  De meditatie
                        I   - Hoe u zich kunt voorbereiden op de meditatie   
                        II  - Mediteren op het licht    
            3.  Het gebed
                        I   - Bidden is zich verplaatsen          
                        II  - Het huis van de stilte      
            4.  De kunst en het leven
                        I   - De creatieve activiteit als middel om te evolueren  
                        II  - Leven in poëzie                         
                        III - De muziek
                                                • De stem       
                                                • De koorzang
                                                • Hoe u naar muziek kunt luisteren    
            5. Ademen: zich afstemmen op de ritmes van het universum           
            6. De lichaamsoefeningen en de Paneuritmie
            7. ’Wijzelf zijn de tempel van de levende God’        

IV        ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’
            1.  Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid      
            2.  Politiek in het licht van de Inwijdingswetenschap                                   
            3.  Aristocratie en democratie: het hoofd en de maag                                   
            4.  Economie anders beschouwd       
            5.  De verdeling van rijkdom: communisme en kapitalisme  
            6.  De oorsprong van het goud: het licht                               
            7.  ‘… al die andere dingen (zullen) je erbij gegeven worden’         

V         ‘Heb uw naaste lief als uzelf’
            1.  Wat betekent ‘zijn naaste liefhebben’?
                        I   -  Het eerste en het tweede gebod                                     
                        II  -  Van rups tot vlinder                                           
                        III -  Heb lief als de zon                                            
                        IV -  Gods evenbeeld terugzien in ieder mens          
            2.  ‘Heb uw vijanden lief’
                        I  -  ‘Op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken’
                        II -  ‘Wie je op de rechterwang slaat…’                                        
                        III  -  ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’           

VI        ‘In geest en in waarheid’
            1.  Principes en vormen                    
            2.  De ware leer van Christus
                        I -  ‘In geest en in waarheid’              
                        II -  De doop: de vermogens van het water                           
                        III -  ‘Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven’ 
                        IV  -  Het kruis
                                    • Het kosmische kruis                        
                                    • Het kruis van de lotsbestemming  
                                    • ‘Veuzkresvané’: van het kruis afkomen                              
            3.  De goddelijke magie
                        I  - De verbreiding van de occulte wetenschappen en hun gevaren
                       II - De magische toepassing van cirkel, staf en woord  
                       III - De talisman  
            4.  De zon, symbool van de universele religie            

VII     ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook’                                 
            1.  Een nieuwe betekenis voor het woord ‘werk’      
            2.  Het evenwicht tussen het materiële en het spirituele                                
            3.  De wetten van het spirituele werk                        
            4.  De mens in het kosmische lichaam
                        I    - De levende keten van schepselen                                   
                        II   - Onze schuld tegnover de Schepper, de schepping en alle schepselen      
                        III  - Individueel leven en universeel leven   
                        IV - Onze verantwoordelijkheid: de psychische atmosfeer zuiveren
                        V  - In het koninkrijk van de levende Natuur
            5.  ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’     

VIII     ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…’
            1.  De nieuwe hemel en de nieuwe aarde                 
            2.  Godheden naar de aarde laten afdalen
                        I - Eerst de ouders opvoeden 
                        II - Man en vrouw weerspiegelen het mannelijk en het vrouwelijk principe                                   
                        III - Naar de goddelijke bron van de liefde  
                        IV - De zonnenatuur van de seksuele energie
                                    • De conceptie van kinderen 
                                    • De zwangerschap
                                        - De vrouw, moeder van het kind  
                                        - De vrouw, moeder van het Koninkrijk van God             
            3.  Lid worden van de universele familie
            4.  ‘Hij liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde’

Verwijzing naar bijbelteksten                                                                     

Index