Spiritueel leven

Spiritueel leven

€14.95
: Pocket, 211 pagina’s
Niet in voorraad

Preview boek!

SPIRITUEEL LEVEN
115 Gouden Regels

Maak er een gewoonte van om uw dagelijks leven, met de dingen die u moet doen, met de gebeurtenissen die zich voordoen, de mensen waarmee u moet leven of die u ontmoet, te zien als een materie waarop u moet inwerken om ze te transformeren. Neem er geen genoegen mee te nemen wat u krijgt, te dulden wat u overkomt, blijf niet passief, denk er steeds aan om een element toe te voegen, dat in staat is om deze materie te bezielen, te verlevendigen en te vergeestelijken. Want dat is wat het spirituele leven echt is: in staat zijn om in elk van uw handelingen een element, een kiem te leggen waardoor die handeling naar een hoger plan wordt opgetild. U zult zeggen: “En de meditatie dan en het gebed….?” Wel, juist het gebed en de meditatie helpen u om de meest subtiele, de meest zuivere elementen op te vangen, die u in staat stellen om aan uw handelingen een nieuwe dimensie te geven.

Niets is zo moeilijk voor de mens als aan de geest zijn terechte plaats te geven, namelijk de eerste. Behalve voor enkele grote heiligen en mystici, hebben pogingen daartoe bij de meeste mensen geleid tot mislukking, gepaard aan wanhoop en psychische ontwrichting. Omraam Mikhaël Aïvanhov, die als pedagoog pur sang met beide benen op de grond blijft, neemt daarom de alledaagse handelingen van de mens als uitgangspunt en toont aan, dat juist daarin de waarachtige spiritualiteit wordt verankerd. Zijn helder geformuleerde ‘gouden regels’ leggen er de basis voor en maken van dit boek (met praktisch trefwoordenregister) een handboek voor wie zijn leven wil funderen op spirituele uitgangspunten.