Het menselijk wezen heeft behoefte aan ruimte, oneindigheid en eeuwigheid, net aan dat voedsel voor de ziel en de geest, dat de materialistische filosofie nooit in overweging heeft genomen. Om die reden zal het materialisme vroeg of laat failliet gaan. Ja, sommige gebeurtenissen zullen zich voordoen en het einde inluiden... Men wil de mensen doen geloven dat hun geluk afhangt van de technische vooruitgang, van het comfort, en zo verhindert men hen contact te nemen met andere gebieden, andere wezens, de enigen die hen vrede, liefde en volheid kunnen brengen waaraan zij zo'n behoefte hebben.
Deze spirituele, mystieke wereld werd zodanig verworpen, belachelijk gemaakt en bespot dat er bijna geen mensen meer bestaan die zich gedreven voelen om daar de noodzakelijke elementen te zoeken voor hun verdere leven, en de mensheid ligt op sterven, verstikt, vergiftigd, in haar evenwicht verstoord. Alleen een Inwijdingsschool geeft ons de beste voorwaarden om in verbinding te treden met die sublieme wereld, om te ademen, te eten en te drinken, en ons opgetogen te voelen. Wanneer wij mediteren, nemen wij niets in, er is geen voedsel noch drank of parfum... enkel de leegte. Maar juist in die leegte kan de ziel zich ontplooien.