Zolang hij zich tevreden stelt met het beeld dat hij op dit ogenblik van zichzelf heeft, wordt de mens vastgehouden in de lagere graden van de evolutie, want dat middelmatig en alledaags beeld van zichzelf beïnvloedt en beperkt hem. Het is nodig dat hij probeert om een mooier, edeler, lichtender beeld van zichzelf te vormen: dat beeld zal ook op hem inwerken; het zal andere vibraties teweegbrengen, andere impulsen geven. Hij krijgt zin om te gelijken op dat beeld, en zo zal hij vooruitgaan. Anders zal hij ter plaatse blijven trappelen en nooit zijn eigen realiteit kennen.
Zeg je: ‘Maar welke realiteit? Wie ik nu ben, dat is de realiteit!’ Nee, die realiteit is nog niet reëel. De echte realiteit is je hogere zelf, dat is de enige realiteit. Al het overige, dat jij beschouwt als een realiteit, is een illusie, een leugen. Daarom moet de leerling op zoek gaan naar zijn hogere zelf, zijn goddelijk wezen, de enige werkelijkheid.