De Schepper heeft zijn schepselen vrij gelaten en het is aan hen om te begrijpen welke richting zij moeten uitgaan om zich werkelijk te ontplooien. Zeg je: ‘Maar waarom? Zou het niet beter zijn dat de Hemel af en toe zijn wil oplegt aan de mensen?’ Nee, zij moeten begrijpen waar hun belang ligt, beseffen waarom het verkieslijk is een bepaalde richting te nemen of een bepaalde keuze te maken en geen andere. Het is nodig dat zij zich daar werkelijk van bewust zijn. Het zou geen waarachtig voordeel betekenen voor de mens dat hij ondanks zichzelf, op de weg van het goede en het licht gedreven wordt.
Bijgevolg laten de Schepper en de hemelse geesten de mens vrij, hij moet zelf begrijpen en voelen wat de beste weg is voor hem.