De mens wordt gedefinieerd volgens zijn verlangens, zijn ambities en zijn ideaal. Alle mensen hebben hetzelfde uiterlijk, maar al naargelang hun ambities, staan zij dichter bij de steen, de plant, het dier, de mens of de godheid. Van sommigen is het innerlijk leven volledig versteend, anderen laten zich leven als planten, nog anderen zijn de slaaf van hun instincten zoals de dieren; sommigen hebben de hogere graad van het denken, de waarachtige verworvenheid van de mens, bereikt en zij besteden hun tijd aan studie, navorsing, artistieke schepping. En sommigen, zeer klein in aantal, die al hun krachten en activiteiten ten dienste stellen van de Hemel om zijn plannen uit te voeren, begeven zich op de weg van de vergoddelijking.
Aangezien men overal in het universum dezelfde structuur weervindt, bestaat er een subtiele overeenstemming tussen de gedachten, de gevoelens, de activiteiten van de mens en het geheel van de schepping.