Waar zoek je je toekomst? Je toekomst is de zon: op een dag zal je worden zoals de zon, want de aarde zelf zal worden zoals haar vader, de zon. De aarde is een kind van de zon, zij is ontsproten uit haar schoot. De zon heeft ze uitgestoten, maar gaat verder met het voeden en opvoeden van de aarde, zodat zij op haar beurt leert geven zoals de zon. Al zorgt de aarde voor plantengroei en vruchten, tot op heden kan zij nog lang niet met dezelfde edelmoedigheid geven als de zon. Bijgevolg moet zij nog verder leren, kijken en luisteren naar de woorden van de zon die zegt: ‘Je moet leren geven, je moet leren stralen zoals ik.’
Je zal zeggen: ‘Ja, maar spreekt de zon ook tot ons?’ Zeker, de aarde en de mensen hebben dezelfde oorsprong en dezelfde bestemming. Ieder menselijk wezen is een kleine aarde op zich en ieder moet op een dag worden zoals de zon.