Mensen verspillen hun leven in lompe en dwaze bezigheden, in passies en vulkaanuitbarstingen, maar zij zien niet dat zij iets onherstelbaars aan het verliezen zijn. Zij beelden zich in dat het leven voor hen eeuwig en onuitputtelijk is, dat zij om het even wat kunnen doen en dat het leven hun toch altijd ter beschikking staat. Daarna zijn zij natuurlijk verbaasd dat zij volledig uitgeput zijn. Zij hebben alles gedaan om zover te komen, maar toch zijn zij verbaasd en klagen ze. In plaats van te klagen zouden zij minstens moeten zeggen: ‘Wat wil je, ik heb ervaringen opgedaan en nu zie ik waar de waarheid ligt.’
Mogen degenen die het licht van dit onderricht ontvangen, op zijn minst waakzaam zijn en hun leven niet verspillen, maar het behouden zoals het lied van Meester Peter Deunov zegt: ‘Sine moï, pazi jivota: Mijn zoon, behoud je leven, die vonk, in jou verborgen, die kostbare gave...’ Indien de mensen een wetenschap nodig hebben, de enige waarachtige, is het zeker deze: te weten hoe zij hun leven kunnen behouden en het besteden ten bate van de Hemel.