Om je met God te verbinden is het meest doeltreffende middel je te concentreren op het licht. God is in feite niet het licht, Hij is veel meer dan dat en men kan Hem niet kennen, noch zich Hem zelfs inbeelden. In Genesis staat dat God op de eerste dag het licht heeft geschapen, en dat Hij daarvan de grondstof van het universum maakte. Het licht is dus de eerste goddelijke emanatie en bevat alle kwaliteiten en deugden van God. Daarom kan men God enkel kennen via het licht.
Ziehier een oefening die je zeker kan doen: iedere dag, verschillende keren, eraan denken je te concentreren op het licht, te rusten in het licht, te versmelten met het licht, je van het licht te doordringen, je in te beelden dat heel het universum baadt in dat licht. Geleidelijk zal je voelen dat alles in jou hersteld wordt, dat dit licht je de echte wetenschap, de echte vrede, het evenwicht en de macht bezorgt. Buiten het licht zal je nooit de zin van het leven vinden.