Jezus heeft gezegd: ‘Ga binnen door de smalle poort, want breed zijn de poort en de weg die leiden naar het verderf, en velen gaan daarlangs.’ De smalle poort die toegang verleent tot het Koninkrijk van God, is die van de Inwijding. De Inwijding is een ascese, die de mens leert zich te bevrijden van zijn zwakheden en van alle lagere neigingen. Men kan ze vergelijken met het gat, waar de slang doorkruipt, als zij moet vervellen. De discipel is degene die zich moet voorbereiden om door de smalle poort te gaan, die hem van zijn oude huid zal afhelpen, dat wil zeggen van zijn verkeerde opvattingen en verderfelijke neigingen. Iedere mens moet door de smalle poort gaan, en in plaats van bang zijn of in de war raken, moet je blij zijn dat je dankzij deze poort, een nieuwe mens wordt met nieuwe gedachten, gevoelens en gedragingen, een waarachtige zoon of dochter van God.
Men kan zeggen dat de mens in de loop van zijn bestaan door drie poorten gaat: die van de geboorte en die van de dood, waar alle mensen noodzakelijkerwijze doorgaan, wat ook hun graad van evolutie is. Maar door de derde poort, die van de Inwijding, kunnen enkel degenen gaan die in staat zijn tot een groot werk van zuivering en onthechting.