Sedert de ontdekking van de laser heeft de wetenschap moeten toegeven dat er geen grotere kracht bestaat dan het licht. Helaas kan ook deze kracht evenzeer gebruikt worden voor het kwade als voor het goede. De beschavingen, die de onze voorafgingen, hadden dankzij het licht reeds ongelooflijke dingen gerealiseerd. De bewoners van Atlantis hadden, naast vele andere uitvindingen, ook de laser ontdekt. Zij wisten het licht van de zon te benutten, om de zeer geperfectioneerde toestellen waarover zij beschikten, te laten functioneren – alles werkte op licht. Alleen maakten zij van hun wetenschap en hun macht een zeer slecht gebruik en dat heeft hun ondergang veroorzaakt.
Het is een ingeboren neiging van de menselijke natuur alles te gebruiken, om zijn laagste instincten te bevredigen: begeerte, machtswellust... Als er zodoende aan het hoofd van de mensheid geen redelijke en verlichte wezens staan, die in staat zijn techniek en moraal in evenwicht te houden, zullen zich grote rampen voordoen, zoals deze die geleid heeft tot de ondergang van Atlantis.