Niets in de hemel noch op de aarde kan je verbieden lief te hebben. De liefde, dat is het leven. Maar men moet leren liefhebben, dat wil zeggen de liefde leren spiritueel maken en sublimeren. Waarom? Om met die liefde een zeker werk te doen. ‘Hoezo, een werk? En het genot dan? - Het genot zal vervangen worden door het werk. - En zal men er dan geen plezier meer aan beleven? - Toch wel, je zal plezier hebben, maar veel subtieler, veel vollediger, een plezier dat nooit door iets zal ontaarden, terwijl het plezier of wat men daar meestal onder verstaat, vroeg of laat omslaat in as.’
Er bestaat een plezier dat gelijkt op goud, en een ander dat gelijkt op lood. Goud roest niet, oxideert niet, het is altijd edel, kostbaar, schitterend. Lood daarentegen is dof: als je er wat afsnijdt, blinkt het enkele minuten en daarna slaat het opnieuw dof uit. Toen de alchemisten probeerden om lood te transformeren in goud, vroegen zij in feite enkel om de lagere menselijke natuur om te zetten in een hogere, goddelijke natuur, dat is alles. En dit is mogelijk wanneer de mens het plezier leert vervangen door het werk.