Er bestaat een universele remedie om de gezondheid en het evenwicht van het organisme te herstellen. Deze remedie is de liefde. Het leven en de liefde zijn met elkaar verbonden, en opdat het leven in overvloed zou stromen, moet men een beroep doen op de liefde. Ja, het leven wordt geboren uit de liefde. Waar er liefde heerst, is er leven; waar de liefde vermindert, nadert de dood.

Alle religies onderwijzen ons de liefde tegenover Hem die het leven geeft. Dat Wezen doordringt het hele universum en wij kunnen Hem dus overal vinden; Hij is in de aarde, in de planten, in het water, in de lucht, in het vuur, in ons organisme, in de zon, in de sterren, overal.