Bezit je geen enkele intellectuele of artistieke gave? Is je hart evenmin ontwikkeld, omdat je nooit hebt gewerkt aan de goedheid, de edelmoedigheid of vrijgevigheid? Ben je niet mooi, noch sterk of taai en sukkel je met je gezondheid... Wel, dat is nog geen reden te geloven dat je leven verloren is. Er is immers altijd iets te doen. Wat dan? Concentreer je op de eigenschappen die je verlangt te bezitten, werk eraan om met de gedachte een ideaalbeeld van jezelf te vormen: in de volgende incarnatie zul je resultaten bereiken en zelfs in dit leven zal iets in jezelf veranderen, je zult niet meer helemaal dezelfde zijn.
Geen enkel verlangen, goed of slecht, blijft zonder resultaat. Op het ogenblik dat je een verlangen hebt, wordt dat tegelijkertijd gerealiseerd in een wereld die bestaat uit een subtiele, onzichtbare materie. Opdat dit verlangen op fysiek vlak verwezenlijkt zou worden, is er tijd nodig, soms jaren of zelfs eeuwen. Maar als je het geduld hebt je langdurig te concentreren, zeer lange tijd op dezelfde idee, zal deze op een dag zichtbaar en tastbaar worden.