Er staat geschreven: ‘Gij zult de Heer, uw God, beminnen met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw kracht.’ Inderdaad, want alles ligt besloten in de liefde voor God: de gezondheid, de schoonheid, het licht, de intelligentie, de macht, de vrijheid.
Indien wij God beminnen met heel ons wezen, indien God voor ons op de eerste plaats staat, indien wij iedere dag moeite doen, driemaal, viermaal, tienmaal per dag, om uit onszelf te komen en op te gaan in die oneindigheid waaruit het leven, het geluk, de kracht en alle zegeningen voortkomen, zullen wij begrijpen dat geen enkel schepsel meer recht heeft op onze liefde dan God. Ja, want niemand, noch ouders, noch partner, noch kinderen, noch vrienden, kunnen ons zoiets wezenlijks geven. Zij geven ons enkele voorwerpen, een glimlach, maar dat kan in geen enkel opzicht vergeleken worden met het leven en de zegeningen, die de Goddelijke Bron ons schenkt.