De hogere liefde is een bewustzijnstoestand, waarin alle mensen ooit moeten leren leven. Deze bewustzijnstoestand kan niet beschreven worden en men kan hem evenmin uitleggen aan wie niet klaar is voor de beleving ervan. Al wat men kan doen, is trachten de mens er geleidelijk naartoe te brengen.
Deze bewustzijnstoestand staat de mens toe zich inwendig verbonden te voelen met het universum. Hij is dan als een instrument dat in eenklank trilt met al wat bestaat, hij voelt een diepe vrede en vooral een grenzeloze welwillendheid jegens alle wezens. Hij weet niet waar die goede gesteldheid vandaan komt, maar voelt gewoon dat ze heel zijn wezen overspoelt en hem ertoe aanzet zich met liefde en begrip te openbaren. Hij ziet de natuur en de mensen in een nieuw daglicht en hij is gelukkig.