Tegenwoordig onderwijst men iedereen, zelfs de meest primitieve volkeren en men kan er niet omheen dat dit onderwijs gepaard gaat met onrust en oproer. Hoe komt het dat de kennis en de intellectuele ontwikkeling, die nochtans op zich waardevol zijn, de oorzaak vormen van zoveel oorlogen en ellende?
In feite is de kennis niet de oorzaak, maar de aard van de kennis. Wanneer men de ogen van de mensen opent, zien zij in de eerste plaats sociale ongelijkheid: de anderen zijn rijk en machtig, terwijl zijzelf arm en zwak zijn, dus spreekt het vanzelf dat opstandigheid en jaloersheid in hen wakker worden. Zij verlangen allerhande zaken, die zij voorheen nooit verlangden en omdat zij niet weten hoe ze die kunnen verwerven, nemen zij hun toevlucht tot de eenvoudigste manier: het geweld. Je zult zeggen: ‘Ja, maar moet men de mensen dan in onwetendheid en duisternis laten leven?’ Nee, de Ingewijden zijn geen voorstander van onwetendheid, maar evenmin van kennis die de mens niet wakker maakt voor de verlangens van de ziel en de geest.