Men zegt dat de uitverkoren wezens een kenteken dragen op het voorhoofd. En dat is waar, maar het is geen kenteken dat door een zichtbaar of onzichtbaar wezen van buitenaf kan worden aangebracht. De mens zelf brengt dit teken aan op zijn voorhoofd door zijn werk, door zijn spirituele verheffing.
Want hoe vaak heb ik jullie al gezegd dat alles geregistreerd wordt en dat onze handelingen, onze gevoelens en gedachten sporen achterlaten, niet alleen rond ons, maar ook en vooral in ons. Heel ons wezen wordt doordrongen, gemaakt en gevormd door de uitingen van ons psychische leven. Ja, dat is een wet: telkens als wij blijk geven van goedheid, rechtvaardigheid, geduld, liefde..., worden deze deugden in ons opgetekend en niet alleen vanbinnen, maar zij scheppen rond ons een soort magnetisch veld, dat uit de ruimte heilzame krachten aantrekt die ons beschermen.