Eenzaamheid is het ergste leed dat de mens kan doorstaan in de loop van zijn bestaan. Daarom zoekt iedereen de persoon waarmee hij gedachten en gevoelens kan uitwisselen, een wezen waarop hij kan steunen. Maar het is moeilijk het wezen dat men zoekt, te vinden.
Hoeveel boeken hebben al een uitleg gegeven aan die angst, die pijn die voortspruit uit het onvermogen een zusterziel te ontdekken, waarmee men alles deelt! Want het hart van de mens kan slechts definitief en volledig vervuld worden door God. Wie de eenzaamheid wil overwinnen en iedere dag wil voelen dat hij niet alleen is, maar omringd wordt door onzichtbare wezens, zodat hij vervuld wordt door een immense aanwezigheid van vreugde en geluk, moet zich met God verenigen. Maar hij moet zich verenigen met God als openbaring, dat wil zeggen zich verenigen met de goddelijke wijsheid, liefde en waarheid. Voor wie de liefde in zijn hart plaatst, de wijsheid in zijn hoofd en de waarheid in zijn wil, bestaat de eenzaamheid niet meer.