De vier seizoenen komen voor in ons leven. De lente gaat heel vlug voorbij, de zomer is onstuimig en woelig door hartstochten. In de herfst komt alles tot rust, het is de beste periode waarin de mens die eindelijk zichzelf meester is, ook in staat is om vruchten te geven. De winter is het seizoen van de koude, de versobering. Uiteraard is de winter niet absoluut slecht, alles hangt af van de manier waarop de mens tijdens de vorige seizoenen geleefd heeft. Men kan zeggen dat de winter de waarheid voorstelt. De kindertijd (de lente) is het leven; de jeugdjaren (de zomer) de liefde; de rijpheid (de herfst) is de wijsheid; en de oude dag (de winter) de waarheid… de droevige waarheid voor velen, helaas! Want op het ogenblik dat zij naar de overkant moeten vertrekken, kunnen zij zich geen illusies meer maken.
Zo zie je dus: het leven, de liefde, de wijsheid en de waarheid... het is bijzonder interessant vast te stellen, hoe de vier seizoenen overkomen met de verschillende leeftijden van de mens.