De drang die man en vrouw bij elkaar brengt en die men liefde noemt, kan echt niet volledig bevredigd worden op lichamelijk vlak. Want niet het fysieke lichaam heeft de behoefte lief te hebben, maar het hart, en hoger nog de ziel en de geest. Als men stilstaat bij het fysieke lichaam, kan men slechts enkele gewaarwordingen hebben, enkele aangename gevoelens ervaren, die weldra zullen omslaan in jaloersheid, conflicten en haat. In de liefde, zoals op vele andere gebieden, moet het lichaam enkel beschouwd worden als een instrument en niet als een doel.
Al degenen die geen moeite doen om verder te zoeken dan het fysieke lichaam, zullen onbevredigd blijven en als zij getrouwd zijn, zal hun leven een hel worden, want zij zullen op den duur alleen nog de slechte kanten zien van elkaar. Terwijl degenen die wel moeite doen om van hun liefde een uitwisseling te maken op het vlak van de ziel en de geest, iedere dag nieuw geluk zullen proeven. En zelfs als zij oud zijn geworden, zullen zij niet ophouden met elkaar steeds opnieuw te ontdekken, zich over elkaar te verheugen en elkaar geweldig te vinden. Want zij hielden niet van het omslag, de verpakking, het lichaam, maar van de inhoud ervan, het spirituele principe, ontsproten aan de unieke en onuitputtelijke Bron.