Al degenen die in de godsdienst de nadruk leggen op begrippen, geloofspunten en rituelen die afwijken van de essentiële werkelijkheid, te weten het licht, de warmte en het leven, zijn de oorzaak van veel ellende. Laten zij eens beginnen met zich naar de zon te richten, om les van haar te krijgen! De zon is ruimdenkend, verdraagzaam en zij zegt: ‘Geloof in wat je ziet, ik ben bezig met het uitdelen van mijn rijkdommen.’ De mensen zullen elkaar tot de laatste man uitroeien, om hun denkbeeld van een God op te dringen, die niemand van hen ooit heeft gezien. Je zult zeggen dat men God niet kan zien. Toch wel, men kan er een weerspiegeling van zien in de zon! Het is juist de zon die het best de goddelijke volmaaktheid uitdrukt. Zij blijft aan allen haar licht, warmte en leven geven, zonder zich te bekommeren om de vraag wie er orthodox, katholiek, protestant, jood, moslim of boeddhist is... Voor de zon zijn allen kinderen van God.
Vroeg of laat zal men die grote waarheden niet meer kunnen ontkennen, heel de wereld zal de echte, enige religie ontdekken. En de christenen zullen begrijpen dat Christus niets anders is dan de geest van de zon. Natuurlijk gaat het er niet om Christus te vinden in die fysieke zonneschijf, die men aan de hemel ziet; het gaat erom te voelen dat boven de zon, die een symbool is, God Zelf staat, een en al liefde.