De waarachtige religie leert dat de mensen dichter bij het licht, de warmte en het leven van de zon moeten komen. Dat wil zeggen op zoek gaan naar de wijsheid, die alle problemen duidelijk maakt en oplost, naar de onbaatzuchtige liefde die mooi maakt, moed geeft en troost, en naar het subtiele en spirituele leven, dat actief, dynamisch en stoutmoedig maakt, om het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid op aarde te realiseren. Zo zie je, waarom niemand deze religie kan bestrijden: wie haar probeert te vernietigen, vernietigt zichzelf, omdat hij zichzelf beperkt.
Wanneer dit begrip van een universele religie tot de geesten zal doordringen, zal heel de organisatie van het leven universeel worden: er zullen tussen de mensen geen scheidingen, geen grenzen, geen oorlogen meer bestaan. Het is noodzakelijk dat iedereen de universele religie en broederschap, die de zon ons onderwijst, aanvaardt. Door de zon te leren kennen in haar sublieme uitingen van licht, warmte en leven, zullen de mensen altijd dichter bij de Godheid komen, en zo zal de aarde een paradijselijke tuin worden waar alle mensen als broeders zullen leven.