Niet het plezier maar het werk zal je gelukkig maken. Ja, verwondert het je? Dat bewijst dat je nog niet begrepen hebt wat het echte werk is, anders zou je weten dat daarin het geluk te vinden is.
Het gaat er niet om zichzelf het plezier te ontzeggen, maar het komt er eenvoudig op aan dat je dit niet op de eerste plaats stelt als doel van je bestaan, want het verzwakt en verarmt je. Al wat je immers beleeft aan emoties en gewaarwordingen, verbrandt geleidelijk je reserves. In plaats van het plezier als doel van het leven te nemen, zou men moeten zeggen: ‘Ha, ik moet van mijn leven iets zinvols, nuttigs en groots maken’ en op die manier het plezier vervangen door het werk. Het plezier vervangen door het werk betekent een gewone en egoïstische activiteit vervangen door een verhevener en edelmoediger activiteit, die ons bewustzijn verruimt en in ons nieuwe mogelijkheden wakker maakt.