Op spiritueel gebied zul je alleen resultaten behalen, als je de nodige eigenschappen en deugden bezit om je werk te ondersteunen. Neem het voorbeeld van de talismans. Steeds meer mensen gebruiken talismans die zij in een of ander winkeltje hebben gekocht en zij beelden zich in dat het volstaat deze te dragen of thuis ergens neer te zetten, om beschermd te worden en succes te boeken. Wat een vergissing!
Zelfs indien deze talisman voor jou werd voorbereid door een groot Magiër, moet jij deze nog steeds bezielen en voeden met je gedachten, gevoelens en zuivere leven, als je tenminste wil dat hij doeltreffend en machtig blijft. Anders zal hij na verloop van zekere tijd zijn krachten verliezen en sterven. Geen enkele talisman duurt eeuwig, zijn leven hangt af van de eigenschappen van de persoon die hem draagt.