Hoe groeit een pompoen? Eerst hangt zij aan een heel klein stengeltje dat je gemakkelijk kunt breken. Maar naarmate de pompoen groeit, wordt de stengel sterker, tot hij in staat is een gewicht van enkele tientallen kilo’s te dragen. Welnu, denk aan dit voorbeeld bij je werk als discipel. Probeer niet de stromen en vibraties van de spirituele wereld, die zeer intens zijn, op te vangen zonder tevoren in jezelf een stevige basis te hebben opgebouwd, die je in staat stelt aan alle spanningen weerstand te bieden.
Sommigen willen alles ineens leren, al hun vermogens in een keer ontwikkelen en zij halen zich ernstige problemen op de hals, tot krankzinnigheid toe. Zoals die man aan wie de dokter een geneesmiddel had voorgeschreven, waarvan hij gedurende een maand iedere dag enkele druppeltjes moest innemen. ‘Een maand, dat is toch veel te lang!’ dacht de zieke. Hij dronk de inhoud van het flesje in één dag uit en is gestorven. Nee dus: men moet het rustig, geduldig en met regelmaat aanpakken. Op die manier wordt het zenuwstelsel, dat de kans krijgt zich te versterken, capabel, om de grootste spanningen te trotseren.