De waarheden, uitgedrukt in de Heilige Boeken, werden beleefd door uitzonderlijke geesten. Om ze te begrijpen, moet men zich kunnen verheffen tot hen, op dezelfde golflengte trillen als hen en vooral dezelfde levenswijze hebben. Alles zit in de manier van leven; deze heeft de profeten en de grote Meesters toegelaten de Godheid te naderen. Je moet dus hun levenswijze aannemen, om op jouw beurt tot inzicht te komen – er bestaat geen andere methode. Maak je geen zorgen, wanneer je de Bijbel of andere Heilige Boeken niet onmiddellijk begrijpt, want er staan moeilijke dingen in. Lees zonder in verwarring te raken, verhef je met de gedachte, en vraag dat je leven mag veranderen, dat de Geest je mag komen verlichten.
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik heb jullie nog veel te vertellen, maar je kunt deze zaken nu nog niet dragen. Wanneer de Trooster, de Geest van waarheid zal zijn gekomen, zal hij jullie naar de volle waarheid leiden.’ Buiten dit contact met de Geest, is geen enkel waarachtig begrip mogelijk.