Het volstaat niet de dingen intellectueel te begrijpen en hierover een schitterende uiteenzetting te geven. Dat begrip moet tot uiting komen in je dagelijks leven. Niet alleen je woorden, maar je daden, je gebaren, heel je houding in iedere omstandigheid van het leven moet getuigen van je begrip.
Voor het ogenblik staan de geleerden en geletterden op de eerste plaats, want zij spreken en schrijven goed. Maar in de toekomst zal dat veranderen, en zal heel de wereld opkijken naar degenen die gewerkt hebben aan eigenschappen van goedheid, zuiverheid, integriteit en edelheid, en die deze deugden in hun leven kunnen openbaren. Weet dus zeer weinig, maar word meester over jezelf. Dan zal zelfs de natuur naar jou luisteren, je gehoorzamen en waarderen.