Men zegt tegen de jeugd: ‘Haast je om ervan te profiteren, want de jeugd duurt niet lang.’ Dat is natuurlijk waar... Maar wanneer is zij van korte duur? Welnu, wanneer men luistert naar die verderfelijke raadgevingen en wanneer men zich haast, om zich te amuseren en alle pleziertjes te beleven! Dan verwelkt men spoedig en als men niet meer zo aangenaam en levendig is, wordt men verstoten, dat is normaal. En natuurlijk trekken de mensen conclusies uit de feiten die zich voordoen. Maar zij vergeten dat die feiten juist het gevolg zijn van een ander feit: dat men niet op voorhand goed heeft rondgekeken en nagedacht.
Daarom wil ik de jeugd het volgende zeggen: als je werkt voor het licht, voor een verheven ideaal, zul je naarmate je ouder wordt, steeds levendiger en expressiever worden. Je zult zelfs een leven en een uitdrukkingskracht verwerven, die je tijdens je jeugd niet kende. Het spreekt vanzelf dat je een beetje krommer zult lopen, wat meer rimpels zult hebben, witte haren, maar blijf daar niet bij stilstaan: laat het lichaam gerust ouder worden en bedenk dat de ziel nog in staat is via dat lichaam een buitengewone jeugdigheid uit te stralen.