Het menselijk wezen bezit een fysiek lichaam, dat is duidelijk, maar dat is geen reden om enkel stil te staan bij zijn organen: de maag, de darmen, enz. Wat kunnen die je bijbrengen? Natuurlijk zul je zeggen dat de maag en de darmen je niet interesseren, dat je de schoonheid bij de mensen zoekt en dat men deze schoonheid kan vinden in de blik, het gelaat, de handen, enz. Ja, maar daar moet je evenmin stoppen; probeer nog verder te gaan, want anders stel je je bloot aan ontgoochelingen, omdat je je beperkt tot louter materiële details.
Als je voortdurend geïnspireerd en gelukkig wil zijn, tracht je dan te verheugen over de aanwezigheid en de subtiele emanaties van alle wezens die je omringen en bedenk dat een onzichtbare godheid in elk van hen woont. Naast het fysieke lichaam van een man of een vrouw is er nog al datgene wat zijn of haar ziel en geest uitstraalt – en dat is het belangrijkste.