Alle schepselen moeten eten en drinken, maar daarna moeten zij de afvalstoffen uitscheiden. En wat zijn die afvalstoffen? Alle elementen, die niet nuttig zijn voor het organisme. Nochtans bevonden deze elementen zich in voedsel en drank van goede kwaliteit, want de mens wordt erdoor in leven gehouden. Ja, dat is een feit van het dagelijks leven, dat de moeite waard is om bij stil te staan. Hoe goed het voedsel dat wij eten ook is, er moeten afvalstoffen uitgescheiden worden en deze afvalstoffen worden naar een bepaalde plaats gestuurd. Dit verschijnsel vindt men ook op alle gebieden en op alle niveaus van het universum.
Daarom kan men zeggen dat de Hel met haar bewoners beschouwd kan worden als de plaats, waar de onzuiverheden van alle schepselen verzameld worden. Die Hel, waarover het christendom zoveel gesproken heeft gedurende eeuwen en eeuwen en die zij heeft afgeschilderd in de meest schrikwekkende vormen en kleuren, is in feite de vergaarbak, waarin ‘het kwaad’ wordt gestort, dat wil zeggen de onzuiverheden die door alle schepselen worden uitgestoten.