Alle spiritualisten die hun blik fixeren op de hemel en die de aarde verachten, onder het voorwendsel dat het een oord van verderf is en dat het fysieke lichaam een instrument van de duivel is, hebben niets begrepen. Zij kwijnen weg, drogen uit, verstarren, en men voelt geen enkel leven in hen. Je ontmoet deze personen: zij bevinden zich zogezegd ergens boven, maar hier blijft er niets van hen over, en boven is het ook niet veel zaaks!
Het Watermantijdperk dat aanbreekt, brengt een andere filosofie. Waterman leert dat de mens naar de Hemel moet kijken, maar niet om zich van de aarde af te wenden. Hij moet naar de Hemel kijken om al wat mooi, zuiver, lichtend en eeuwig is vandaar te laten neerdalen. Hijzelf zal dan een spiegel van de Hemel worden, een geleider van de Hemel, een tuin, een boomgaard, een zon. Waarom zou het Paradijs zich alleen boven moeten bevinden, terwijl er hier op aarde altijd ellende, armoede en lelijkheid zou moeten heersen? Nee, voortaan zal het anders zijn: de schoonheid zal op de aarde neerdalen en alles zal stralen: de stenen, de planten, de dieren en de mensen.