Alvorens te huwen heeft men het recht een keuze te maken, maar wanneer men gehuwd is, heeft men niet het recht vier- of vijfmaal van partner te veranderen. Eenmaal gehuwd, moet men trouw zijn. Voordat je een Meester volgt, heb je op dezelfde wijze het recht na te denken, de vraag te bestuderen, zelfs wantrouwig te zijn; het is normaal dat je je afvraagt, of die Meester beantwoordt aan je mentaliteit, je aspiraties en je ideaal, of zijn onderricht geschikt is voor je diepere natuur. Maar zodra je je verbonden hebt met een Meester, is het heel slecht voor je evolutie hem niet trouw te blijven.
Hoe wil je innerlijk iets duurzaams en stabiels opbouwen, als je van hot naar her loopt, al naargelang je grillen of je nieuwsgierigheid? De spirituele ervaring bestaat niet uit een reeks ontmoetingen, die men heeft: nu eens met een Hindoe Meester, dan weer met een Soefi Meester, een andere keer met een Zen Meester, enz. De spirituele ervaring is een spoor dat men in zichzelf trekt, en dat men voortdurend verdiept. Welnu, wat kan men verdiepen, als men voortdurend van gids of richting verandert?