Bestudeer de krachten die je gewoonlijk beschouwt als slecht en je zult merken dat zij misschien niet zo slecht zijn als je dacht. Hoeveel voorbeelden tonen ons niet dat wat slecht is voor de enen, niet noodzakelijk slecht is voor de anderen! Sommige dieren hebben een buitengewone weerstand tegen het vuur, andere tegen de kou, weer andere tegen vergif en nog andere tegen voedselgebrek. Bepaalde dieren sterven zelfs niet, wanneer men hen in tweeën snijdt...
De ideeën die de mensen bedacht hebben over het kwaad, zijn hun eigen ideeën en zijn zeker niet universeel geldig. Zij kunnen immers niet weten wat het kwaad is, zolang zij erover oordelen volgens hun zwakheden of beperktheden. Wanneer zij dichter bij de volmaaktheid zullen komen, zullen zij van mening veranderen. Zoals de Ingewijden, die naast dat angstaanjagende aspect van het kwaad dat de zwakkelingen bang maakt, er een heilzame kracht in kunnen vinden of zelfs een vriend.