Je zou soms echt het hoofd willen bieden aan sommige verleidingen, want je voelt dat je zult worden meegesleept in ellendige avonturen, als je geen weerstand biedt. Maar ondanks dat verlangen, slaag je er niet in je te beheersen en je bezwijkt. Waarom? Omdat je vanbinnen geen liefde hebt ontwikkeld voor iets mooiers, iets groters dat zich zou kunnen verzetten tegen je instincten. Als je die liefde zou bezitten, zou zij het gevecht aangaan en je in staat stellen te overwinnen.
Wilskracht alleen volstaat niet om te vechten; vroeg of laat zal zij toch capituleren. Het volstaat niet te zeggen: ‘Ik zal me niet laten meeslepen, ik zal weerstand bieden...’ Om weerstand te bieden tegen hetgeen je naar beneden trekt, moet je geholpen worden door een kracht die je optilt naar een hogere wereld: een verheven ideaal.