In ons dagelijks leven is het heel moeilijk een onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en te weten waar het ene begint en waar het andere eindigt, want beide zijn hopeloos in elkaar verstrengeld. Daarom staat er in de Tafel van Smaragd: ‘Je zult het fijne (het goede) van het grove (het kwade) scheiden, met grote vaardigheid.’
Het kwaad klampt zich aan het goede vast om er krachten uit te halen. En het goede klampt zich eveneens aan het kwaad vast, om zich ermee te voeden en dat is toegestaan: de plant heeft het recht uit de aarde, waarop hij groeit, de nodige elementen te halen, want zo houdt de plant zich aan de wetten van de schepping en het leven. Maar de bodem heeft niet het recht de krachten uit de plant te trekken.