Men verwacht van de discipel dat hij in staat is de elementaire begrippen van de Inwijdingswetenschap te begrijpen en zich erin te verdiepen. In het verleden werd degene die toegelaten wilde worden in een inwijdingsschool, onderworpen aan proeven die zijn psychische kwaliteiten moesten openbaren. Men sloot hem bijvoorbeeld op in een ruimte, nadat men een geometrische figuur (een cirkel, vierkant of driehoek...) voor hem had geplaatst, die hij dan moest interpreteren. Men liet hem achter met een beetje water en wat voedsel, en enkele dagen later vroeg men hem het resultaat van zijn meditatie uiteen te zetten. Naargelang de manier waarop hij erin slaagde de figuur te interpreteren, werd hij al dan niet aanvaard in de School.
Tegenwoordig staan de Inwijdingsscholen voor iedereen open. Aan de ene kant is dat een goede zaak, want iedereen kan op zijn niveau – als hij eerlijk is – minstens één waarheid vinden, die hem in staat stelt vooruit te gaan. Maar degenen die het onderricht dat zij ontvangen, niet trachten te doorgronden, lopen groot gevaar: zij halen alles door elkaar en vervallen in de ergste ongerijmdheden.