Het morele vlak is niet gescheiden van het fysieke vlak, dat kan men gemakkelijk vaststellen. Neem het voorbeeld van een alcoholist. Eerst was hij een beschaafd, aandachtig en edelmoedig mens, er was niets mis met hem. Maar vanaf de dag dat hij begon te drinken, zijn die eigenschappen geleidelijk afgestompt en zelfs verdwenen. Hij is ruw, egoïstisch en brutaal geworden. Wat is er veranderd? Juist de morele kant, het gedrag. Alles is afgetakeld als gevolg van een overdaad aan drank.
Neem een ander voorbeeld: een man is verslaafd aan het spel, in zoverre dat hij op den duur zijn verantwoordelijkheden en plichten tegenover zijn vrouw en kinderen verwaarloost. Oorspronkelijk was het spel een activiteit, die niets te maken had met moraal, en kaartspelen is op zich volledig onschuldig, maar uiteindelijk heeft het toch zijn weerslag gehad op het morele gebied. Hoe kan men blind blijven voor de verbanden die bestaan tussen deze twee gebieden: het fysieke en het morele?