Er staat geschreven dat op de dag van het Oordeel een scheiding zal worden doorgevoerd tussen de mensen: de goeden zullen geplaatst worden aan de rechterkant van God om bezit te nemen van Zijn Koninkrijk en de slechteriken zullen geplaatst worden aan Zijn linkerzijde, om in het vuur te worden geworpen. Je zult zeggen: ‘Maar wat een wreedheid van God! Hij heeft geen enkel medelijden!’ In feite zou God best willen dat het anders zou verlopen en dat allen aan Zijn rechterzijde zouden plaatsnemen, dat wil zeggen in de gelukzaligheid en in de overvloed. Maar er is ook nog Moeder Natuur en zij kent geen genade. Zij is rechtvaardig en onverbiddelijk en zegt: ‘Ik kan niets beginnen met die doffe en verwrongen materialen. Vooruit, stuur ze terug naar de fabriek, om opnieuw gesmolten te worden!’ En uit het product van die omsmelting maakt zij formidabele creaties: parels, sterren, hele werelden. In haar leeft geen enkele boosaardigheid.
Wat doet een juwelier? Voorzien van een loep en andere instrumenten onderzoekt hij edelstenen en zegt: ‘Deze diamant is perfect. Die daar heeft enkele kleine vlekken, hij is niet van eerste kwaliteit.’ En hij legt hem opzij, hij doet dus een schifting. Overal, op elk gebied, of het nu gaat om de vruchten van de aarde of om grondstoffen, voeren de mensen een selectie door; waarom zou de natuur dan niet hetzelfde doen met de mensen?