Wees maar gelukkig, als je erin slaagt de plaats te vinden die werkelijk voor jou bestemd is. Je zult zeggen: ‘De plaats?... Over welke plaats spreekt u?’ Het woord plaats heeft hier verschillende betekenissen: element, land, huis, beroep, rol, ideaal... Men ziet vaak mensen van hot naar her gaan, zonder zich ooit ergens te vestigen: zij zijn er nog niet in geslaagd hun plaats te vinden, zij hebben geen wortels en zij zijn ongelukkig. Zij hebben er behoefte aan dat iemand hen in een vruchtbare bodem plant, waar zij zullen beginnen te kiemen. Tot die tijd leken zij op een graankorrel die in de schuur ligt te wachten op het ogenblik dat hij gezaaid wordt.
Wanneer het graan in goede aarde wordt gezaaid, groeit het, draagt het vruchten en zegt het: ‘Eindelijk, ik heb mijn plaats gevonden.’ En deze plaats is niet de graanzolder waar de graankorrel het gevaar loopt te schimmelen of opgepeuzeld te worden door de muizen. Wat iedereen voortaan nodig heeft, is gezaaid en geplant te worden in de spirituele aarde.