Als je alleen met je wilskracht tegen de seksuele drang vecht, zul je vermorzeld worden. Om de seksuele kracht te beheersen, dient men een beroep te doen op de hemelse entiteiten, dat wil zeggen een hoog ideaal bezitten en een formidabele liefde voor de volmaaktheid, de zuiverheid en de schoonheid. Dat is dus niet zo gemakkelijk en er is een hele wetenschap nodig, om zover te komen. Als je geen hoog ideaal hebt, als je geen goddelijk leven, geen volmaakt leven wilt leiden, vecht dan niet tegen de seksuele kracht, want zij zal je onderuit halen.
De verdringing is geen oplossing voor het probleem van de seksualiteit; de verdringing is niets anders dan het weigeren van een natuurlijke uitweg aan de seksuele kracht, zonder in het hoofd een idee te hebben, op een hoger vlak een bepaald werk te doen. Alleen een formidabele liefde voor een hoog ideaal kan jou helpen je seksuele energie te sublimeren.