Wij klagen vaak dat God wreed is, dat Hij liefde noch gerechtigheid kent, maar wij zijn degenen die niet rechtvaardig denken. Wij geloven dat we alle vreugde en succes verdienen, en als ons enkele ongelukken overkomen, denken wij dat de Hemel die zonder enige reden naar ons stuurt.
Wij vergeten dat God ons iedere dag de mogelijkheid geeft om te horen, te zien, te ademen, te lopen, te voelen, te denken… Wat een ondankbaarheid! In plaats van de Heer lastig te vallen met aanhoudend protest en klachten, zouden wij beter iedere dag denken aan de kolossale schuld, die wij tegenover Hem hebben… Anders zullen wij alles verliezen. Als wij de gezondheid niet op prijs stellen, zullen wij ziek worden. Als wij niet dankbaar zijn voor onze hersenen, ogen of oren, zullen wij dwaas, blind of stom worden. En wanneer wij enkele van die rijkdommen hebben verloren, beginnen wij te begrijpen wat deze voorstelden.