Wanneer je thuis vrienden uitnodigt, maak je je huis klaar, je maakt het schoon, je brengt het in orde en zet een paar vazen met mooie bloemen neer. En als je vrienden komen, bied je hun het beste aan dat je bezit, zodat zij zich gelukkig en opgetogen voelen. Wat je op die manier voor je vrienden doet, moet je op spiritueel gebied doen voor alle personen die je ontmoet, door hun in je hart en in je ziel een mooie ontvangst te bereiden, met de beste gedachten en gevoelens.
Wanneer de mensen er in zullen slagen zich te uiten op een manier die enkel de beste kant bij de anderen wakker maakt, zal de Gouden Tijd op aarde aanbreken. Waarom zou je niet vandaag al beginnen met het kostbaarste dat je in je hebt, aan de anderen te geven?