Allen willen gewaardeerd en erkend worden voor hetgeen zij doen en als dat niet gebeurt, zijn ze ontgoocheld, verbitterd en kwijnen zij weg. Welnu, dat is een zwakheid waarvan de discipel zich moet bevrijden. Zodra hij zich ervan bewust is dat zijn activiteit heilzaam, onbaatzuchtig en verlicht is, en als hij vertrouwen heeft in de kosmische wetten, weet hij dat de waardering en de plaats die hij verdient, vroeg of laat zijn deel zullen zijn.
Als er één ding is waarin je moet geloven, is het wel het bestaan van wetten in het universum. Je spreekt een woord uit, je maakt een gebaar, je hebt een verlangen, een gedachte: onmiddellijk worden deze geregistreerd, geklasseerd en zij brengen resultaten voort. Op deze wetten moet men rekenen, want alles rond jou kan veranderen, behalve deze wetten: zij zullen je op een of andere dag precies datgene sturen, wat je verdient, al naargelang de manier waarop je gewerkt hebt. Reken dus op niets anders dan op je werk.